Videon Kites från Nosound ligger ute.

Från Nosound‘s cd/dvd Teide 2390 som spelades in under Starmus Astronomy Festival finns nu videon Kites till allmän beskådning.

Kommentera