EIVØR – ENN

Färöiska Eivør Pálsdóttir har släppt elva album i flertalet genre och även fått framgångar i spel och filmmusikens värld som i exempelvis The Last Kingdom. På nya albumet Enn där nu skivbolaget Season of Mist fått förtroendet knyter hon an…