FRAGMENT SOUL – Galois Paradox

Debuten Axiom Of Choice från 2021 gjorde ett stående intryck på undertecknad, här får vi nu ytterligare ett med Ep´n Galois Paradox. Fortfarande gäller fokus på det atmosfäriska i centrum med tung mörk progressiv metal om än med flera drag…