AIRBAG – The Century of the Self

De inbitna fansen kommer inte bli missnöjda, norska Airbag fortsätter på den inslagna vägen här med sitt sjätte albumsläpp The Century of the Self. För den oinvigde kretsar musiken kring symfonisk rock eller kanske om man så vill atmosfärisk dito….

EIVØR – ENN

Färöiska Eivør Pálsdóttir har släppt elva album i flertalet genre och även fått framgångar i spel och filmmusikens värld som i exempelvis The Last Kingdom. På nya albumet Enn där nu skivbolaget Season of Mist fått förtroendet knyter hon an…